Hvad er en Webshop?

En webshop er en webside, som bruges til bestilling af varer hos en leverandør online. I en webshop kan man normalt finde de samme oplysninger om produkt og service, som i en fysisk butik, den eneste forskel er at man ikke har mulighed for at røre ved produktet fysisk. En webshop kan anvendes både på imellem virksomheder (B2B) og imellem virksomheder og forbruger (B2C). Betaling i webshops kan ske ved fakturering, men på B2C-markedet sker betaling typisk med kreditkort gennem en betalingsgateway.